Applety matematika

A.Zbonková  a P. Zbonková 6.roč. (2014/2015) - Matematické pexeso (malá násobilka)

L. Fajna  7.roč. (2014/2015) - Matematický milionár (malá násobilka)

2. ročník

Príklady na súčet a rozdiel (autor Boris Černák)  - link 1

Príklady na súčet a rozdiel (autor Nikola Ondrejmišková) - link 2

Príklady na súčet a rozdiel (autor Adam Zbonka)  - link 3

Príklady na súčet a rozdiel (autor Simona Minárová)  - link 4

Slovné príklady (autor Ema Bilošová) - link 5

Súčet a rozdiel (autor Jozef Zvolenský) - link 6

3. ročník

Násobenie a delenie (autor Jozef Zvolenský) - link 1

Násobenie a delenie  (autor Jozef Zvolenský) - link 2

Sčítanie a odčítanie veľkých čísel  (autor Jozef Zvolenský) - link 3

 Zápis čísel (autor Jozef Zvolenský) - link 4

Usporiadanie čísel podľa veľkosti  (autor Jozef Zvolenský) - link 5

5. ročník

Magický štvorec doplňovačka (autor Jozef Zvolenský)  - link 1

Magické štvorce doplňovačka (autor Jozef Zvolenský) - link 2

Základné matematické operácie (+,-,x,:) (autor Jozef Zvolenský) - link 3

Násobenie a delenie (autor Jozef Zvolenský)  - link 4

Premena jednotiek dĺžky (autor Jozef Zvolenský) - link 5

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika (autor Jozef Zvolenský)  - link 6

Premena jednotiek dĺžky (autor Jozef Zvolenský) -link 7

premena jednotiek dĺžky (autor Jozef Zvolenský) -link 8

Rímske číslice doplňovačka (autor Jozef Zvolenský) -link 9

Porovnávanie jednotiek dĺžky (autor Jozef Zvolenský)  -link 10

Zoradenie Rímskych číslic (autor Jozef Zvolenský)-link 11

Veľké čísla  (autor Jozef Zvolenský)-link 12

6. ročník

Porovnávanie desatinných čísel  (autor Jozef Zvolenský) - link 1

Výpočet súčet a rozdiel € (autor Lujza Masaryková )- link 2

Násobenie desatinných čísel 10, 100, 1000, 10 000 (autor Laura Katrušínová)  - link 3

Doplň správne pomenovanie desatinných čísel (autor Jozef Zvolenský) - link 4

Premena jednotiek (autor Lujza Masaryková) - link 5

Premena jednotiek (autor Tamara Mihalíková)- link 6

Doplňovačka desatinných čísel (autor Jozef Zvolenský)  - link 7

Uhly a stupne (autor Jozef zvolenský) - link 8

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist