Kalendárium

Úspešná Barborka (RNDr.G.Deáková)

Po víťazstve v školskom kole dejepisnej olympiády sa žiačka 7. ročníka Barborka Motošická zúčastnila testov okresného kola DO. Stala sa úspešnou riešiteľkou a obsadila 4. miesto. Blahoželáme k dosiahnutému výsledku a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Výsledky Testovanie 5 – 2017 (PaedDr. Mariana Krigovská)

Dostali sme oficiálne výsledky celoslovenského testovania piatakov ZŠ, na ktorom sa zúčastnili všetci žiaci piateho ročníka. Veľmi nás teší, že dosiahnuté výsledky našich žiakov sú lepšie ako celoslovenský priemer. V matematike sme dosiahli 66,20 % (celoslovenský priemer 64,70 %) a v slovenskom jazyku a literatúre 63,30 % (celoslovenský priemer 62,80 %). Blahoželáme piatakom a učiteľom, ktorí ich učili a pripravovali.

 

Karneval (PaedDr. Mariana Krigovská)

31. januára sme o 15:30 hod. otvorili úžasnou prehliadkou  masiek školský karneval, pričom nás veľmi potešila účasť bývalých žiakov ZŠ, ale aj detí z materskej školy spolu s rodičmi a starými rodičmi. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére darčekmi a občerstvením. O tom, aká bola atmosféra sa môžete presvedčiť aj videozáznamom alebo foto TU

 

 

Predmetové olympiády (PaedDr.M.Krigovská)

16. a 18. januára sa naši deviataci zúčastnili olympiády z cudzích jazykov. Ivana Dávidová z anglického jazyka aj nemeckého jazyka  a Adam Fajna z nemeckého jazyka. Dňa 24. januára sa žiaci 5. ročníka Sebastián Lukáč a Jakub Dávid zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

Ukončenie kalendárneho roka 2017

Pani riaditeľka PaedDr. Mariana Krigovská v príhovore zhodnotila rok 2017. Vyzdvihla dosiahnuté výsledky žiakov a odmenila žiakov, ktorí reprezentovali základnú školu v tomto školskom roku. Poďakovala všetkým zamestnancom, p. farárovi, p. starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom, žiakom a rodičom. Fotografie si môžete pozrieť TU a celý príhovor si môžete prečítať  TU

Vianočná akadémia (PaedDr. Mariana Krigovská)

Blížiace vianočné sviatky spríjemnili naši žiaci pestrým programom na vianočnej akadémii vo štvrtok 21. decembra v kultúrnom dome. V scénkach sme si pripomenuli tradície, zvyky, povery a ľudovú slovesnosť v rodinách počas Vianoc. Program spestrili koledy a krásne vinše. Prajeme pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a zároveň želáme správne vykročenie do nového roka 2018. Fotografie si môžete pozrieť TU. Jednotlivé časti programu si môžete pozrieť  TU   a celý program v celkovej dĺžke 43 minút pod textom :)

 

Vianočná burza (PaedDr. Mariana Krigovská)

V sobotu 16. decembra sa uskutočnila vianočná burza v kultúrnom dome. Vďaka patrí rodičom, učiteľom a  žiakom, ktorí pripravili rozmanité prekrásne vianočné výrobky. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť našich žiakov. Získali sme 817 €, ktoré použijeme v prospech našich žiakov. Ešte raz ĎAKUJEME ! Fotografie si môžete pozrieť TU.

Korčuľovanie (PaedDr. Mariana Krigovská )

V pondelok 4. decembra sme usporiadali kurz korčuľovania pre žiakov 1. stupňa. Zúčastnilo sa 17 žiakov, ktorí sa pod vedením trénera p. Tomáša Segíňa učili korčuľovať. Sme veľmi radi, že deti prekonali obavy a zábavnou formou sa naučili pohybovať po ľade. Vo štvrtok 7. decembra je zabezpečený kurz pre 2. stupeň. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Rumcajs - divadelné predstavenie (PaedDr. Mariana Krigovská)

V prvý decembrový deň sme pozvali pre našich žiakov a detí z materskej školy divadelný súbor Clipperton, ktorý veľmi vtipne zahral rozprávku Zbojník Rumcajs. Predstavenie malo úspech, deti sa preniesli do ríše rozprávok, v ktorej zvíťazilo dobro a láska. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Cena starostu 2017/2018

Aj tento rok prebieha v našej škole Cena starostu obce Skýcov. Po prvom štvrťroku je na 1. mieste žiačka 9. ročníka Ivana Dávidová , na 2. mieste Nina Bilošová zo 6. ročníka a na 3. mieste Sebastián Lukáč z 5. ročníka. Poradie prvých 10 najlepších žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2017/2018 si môžete pozrieť TU.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka  školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 22. novembra 2017 (streda)  žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z dôvodu konania Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť vyučovanie podľa rozvrhu. 

Chemická show (RNDr.G.Deáková)

V dňoch 6. – 10. 11. 2017 organizovala ZŠ Jedľové Kostoľany   VÝSTAVU UČEBNÝCH POMÔCOK s prezentáciou a chemickou show . O chemické pokusy sa postarali absolventi SOŠ chemickej. Celej akcie, ktorá bola vynikajúco pripravená,  sa zúčastnili  aj naši žiaci 7,8,9, ročníka. Určite si zopakovali učivo z fyziky, chémie a biológie, dozvedeli sa niečo nové a hlavne videli efektné chemické pokusy. Fotografie si môžete pozrieť TU

CodeWeek 2017 (Mgr.J.Zvolenský)

Za naše aktivity v škole, počas týždňa programovania , prišla dnes elektronickou poštou pekná odmena. Aj tento rok sme získali certifikát účasti tejto zmysluplnej akcie pre deti v Európe. Uvidíme, ako sa bude našim žiakom dariť v ďalšej plánovanej aktivite. Najbližšie nás čaká celosvetová aktivita Hour of Code 2017. (Na mape si môžete nájsť aj našu školu :)) Opäť sa pripojíme k miliónom žiakov po celom svete. December sa blíži a my sa už tešíme.Naše certifikáty si môžete pozrieť TU 

Blíži sa iBobor (Mgr.J.Zvolenský)

Na budúci týždeň, v čase od 6. do 13. novembra 2017, prebieha medzinárodná súťaž iBobor. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. My sa tento rok opäť zapojíme. Ak si chcete vyskúšať testy z predošlých ročníkov , kliknite na sem:)

Európsky týždeň programovania 2017 (Mgr.J.Zvolenský)

EU Code Week je Európsky týždeň programovania, ktorý trvá od 7. do 22. októbra 2017 a uskutočňuje sa už po piatykrát. Naša škola sa do tohto projektu opäť zapojila. Žiaci 2. stupňa na hodinách informatiky vytvárali jednoduché programy cez webaplikáciu Scratch a na stránke Hour of Code (tomuto projektu sa budeme intenzívnejšie venovať v decembri, kedy sa spustí celosvetová výzva na spoločné programovanie v čase od 4. do 10. decembra . Už sme samozrejme zaregistrovaní :)) Zo Slovenska sa do tejto celoeurópskej aktivity zapojilo 80 škôl. Viac informácii o tom, čo sme robili a čo nás tento školský rok ešte čaká sa dočítate  TU Naše certifikáty si môžete pozrieť TU

Dioráma Dinosaurus (Mgr.J.Zvolenský)

Projekt dinosaurus vznikol ako "z núdze cnosť". Nakoľko v našej škole nemáme dielňu, potreboval som vymyslieť činnosť, ktorá nevyžaduje dielňu a pre žiakov by bola atraktívna. 3D modely dinosaurov ma zaujali a rozhodnutie bolo na svete. Na vytvorenie diorámy sme potrebovali modely dinosaurov, pevný kartón, papier, tapetové lepidlo, lepiacu pásku, vytlačený  plagát na pozadie obrazu, temperové farby a dobrú náladu :) Hotové obrazové modely budú vystavené v 5. triede a ,samozrejme, budú použité ako vhodná učebná pomôcka . Na projekte pracovali žiaci 2. stupňa. Viac fotografií si môžete pozrieť TU a viac informácii o celom projekte prečítať TU .

Tvorba historického prameňa (RNDr.G.Deáková)

Žijeme na území, ktoré bolo v časoch Veľkej Moravy veľmi významné. Žiaci 7. ročníka vytvorili na hodinách dejepisu projekt, ktorý im približuje toto slávne obdobie našich dejín. Počas preberania učiva žiaci študovali historické materiály a získané poznatky spracovali do náučného textu. Zároveň vyrábali predmety, ktoré sú podobné nálezom z čias Veľkej Moravy. Bolo to hlavne hradisko, rôzne  šperky-prstene, náušnice, náhrdelníky. Nesmeli chýbať rôzne mince,  zbrane, prilba, listina písaná hlaholikou. Spolu vytvorili veľmi pekný projekt, ktorý im určite pomôže pochopiť túto našu dávnu históriu. Fotografie z celého projektu si môžete pozrieť TU, alebo vo videozostrihu.

 

 

Mesiac úcty k starším (Mgr.E.Škodová)

Mesiac október je charakterizovaný ako mesiac úcty k starším, no neznamená to, že len v októbri máme vyjadrovať úctu. Práve naopak, každý deň si vážme starších, našich rodičov, starých rodičov. Berme si od nich múdrosť, učme sa zachovávať tradície. Vo štvrtok 19.10.2017 sme pozvali na „zábavné popoludnie“ nielen starých rodičov, ale aj rodičov a deti. Túto akciu sme spojili s projektom „Hovorme o jedle“. Deti  na úvod predviedli kratučký program. Po niekoľkých zábavných úlohách sme si pripomenuli staré časy, keď väčšina z nás ovládala ručné práce. Staré mamy rady ukázali svojim vnúčatám ako sa štrikuje, háčkuje, alebo vyšíva. A deti skúšali, či by to zvládli. Na záver každá rodina pripravila ovocníčka z pripraveného ovocia. Všetci sme sa výborne bavili.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

 

Tropicarium Budapešť (Mgr.M.Minárová)

,,Jónapot“...výletom do Budapešti sme úplne vyvrátili fámu o nešťastnom dni – o piatku 13., pretože práve v piatok 13.10. sme sa už o 7:00 ráno vybrali na exkurziu do Tropicaria v Maďarsku. Vďaka vašej štedrosti si tak deti z dramatického krúžku mohli vychutnať krásne chvíle strávené chvíľu v pralese, chvíľu pod vodou, vo vode, v tuneli...Myslím, že sa deťom páčilo, o čom svedčí aj instagram plný fotiek najrôznejších morských, sladkovodných, či iných príšeriek smiley A aby ste aj vy mali niečo z tejto nádhery, o to sa postaral Jožko Zvolenský, vďaka ktorému si môžete pozrieť toto krátke video, takže,  Jožko - ,,kesenem“  :)

 

Európsky týždeň športu (Mgr.V.Ondrejka)

Od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 Národné športové centrum vyhlásilo Európsky týždeň športu. Do tejto výzvy sa zapojili aj žiaci z našej školy. V stredu 27. 9. 2017 žiaci absolvovali jazdu zručnosti na bicykli. Každý žiak, získal peknú účastnícku medailu. Vo štvrtok sme zorganizovali pre žiakov propagačný beh okolo školy – Beh zdravia. Zúčastnení dostali „bio odmenu“ – jablko. Týždeň športu končí, ale športový život školy pokračuje. Fotografie si môžete pozrieť TU

Plenárna schôdza

Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. 10. 2017 (štvrtok) o 16:00 h sa uskutoční plenárna schôdza, ktorej súčasťou bude voľba do novej Rady školy. Účasť zákonných zástupcov je nutná. 

PaedDr. Mariana Krigovska - riaditeľka školy 

Cezpoľný beh (Mgr. V. Ondrejka)

26. 9. 2017 sa na mestskom štadióne v ZM uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov v cezpoľnom behu. Aj dvaja naši ôsmaci našli odvahu a zabojovali na 1800 m trati. Medzi svojimi rovesníkmi sa nestratili. Hoci sa obaja umiestnili v druhej polovici štartovného poľa, nepatrili medzi pretekárov, ktorí beh vzdali. Chalani! Ďakujeme Vám za vzornú reprezentáciu školy. 

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

29. septembra 2017 sa už po štvrtýkrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali traja žiaci deviateho ročníka – Ivana Dávidová, Adam Fajna a Adela Zbonková.Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a vybojovali si krásne 8. miesto z 27 zúčastnených družstiev okresu Zlaté Moravce.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

Výlet do Bratislavy (PaedDr.M.Krigovská)

O tom, že aj politici môžu byť príjemní ľudia sme sa presvedčili 14. 9. 2017, kedy sa žiaci II. stupňa na pozvanie podpredsedu vlády SR Ing. Pellegriniho vybrali na sľúbený výlet do Bratislavy. Po príchode do Aurelia (zážitkové centrum vedy) nás srdečne uvítal a tešil sa, že sme prijali jeho pozvanie. Spolu s nami strávil v danom centre asi hodinku. Po jeho odchode si žiaci vychutnali jednotlivé atrakcie, ktoré boli z oblasti fyziky, biológie a chémie. Podľa slov detí a ich reakcií bolo centrum fantastické, pretože tu skutočne platilo ,,škola hrou“. Potom naše kroky viedli na hrad, kde si žiaci pozreli nielen výhľad, ale aj jeho okolie. Veľký zážitok mali žiaci aj z detektora kovov, ktorým museli prejsť, pretože inak by nás do Národnej rady SR nepustili. Zúčastnili sme sa rokovania a na balkóne, kde sme boli, nás páni poslanci uvítali nielen slovne, ale aj potleskom. Potom sme sa presunuli opäť na hrad, kde nám vybavil návštevu reprezentačných miestností pán Pellegrini. O obdiv nebola núdza, veď nečudo, týmito miestnosťami sa reprezentuje celé Slovensko! Celý výlet sme ukončili hodinovým rozchodom v Avione, a potom sme ,,doslova“ utekali domov, pretože intenzita vetru sa veľmi rýchlo stupňovala. Našťastie sme prišli zdraví a spokojní domov, o čom nás uistili aj spätné reakcie nielen žiakov, ale aj rodičov. Pán Pellegrini, zo srdca Vám ďakujeme za krásny výlet plný zážitkov. Fotografie si môžete pozrieť tu : Aurelium , Hrad, Parlament

Výlet do Nitry (Mgr. M. Minárová)

Kde nebolo, tam ozaj nebolo, ale kde bolo, tam bol Mgr. Ladislav Kováč, ktorý vymyslel pre miništrantov a spevákov výlet do Nitry 8. 9. 2017 Úžasná prehliadka začala v kostole sv. Petra a Pavla, pokračovala Pribinovým námestím, potom Corgoňom a plynulým presunom pri morový stĺp, do hradu, katedrály sv. Emeráma, múzea, kazematov, sokoliarov a mnohého iného. Deti dostali brožúrku, do ktorej pomocou indícií zapisovali údaje, z ktorých mali v závere rozlúštiť rébus, ktorý ich priviedol do podzemia, v ktorom na nich už čakal poklad v truhlici. Po jej otvorení každý dostal sladkú odmenu a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Mgr. Ladislav Kováč, za všetko Vám ĎAKUJEME! (deti zo ZŠ) Fotografie si môžete pozrieť TU

Slávnostné zahájenie školského roku (4. september 2017)

Už dnes sme začali nový šk. rok 2017/2018, a to priamo v kostole o 8:00 hod. slávnostnou sv. omšou, po ktorej sme prešli do ZŠ. Nastúpených bolo všetkých 59 žiakov, ktorých srdečne privítala pani riaditeľka PaedDr. Mariana Krigovská. Zároveň predstavila jednotlivým triedam ich triednych vyučujúcich a popriala veľa síl a tvorivých nápadov nielen žiakom, ale aj pedagógom. Potom sa žiakom prihovoril pán starosta Mgr. Tomáš Kolembus, ktorý im s optimizmom poprial veľa dobrých známok a chuti do učenia. Takže, čo dodať? Nový školský rok, vitaj! :-) Fotografie si môžete pozrieť TU

Začiatok šk. roku 2017/2018

Riaditeľka Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017. Slávnostné otvorenie školského roka sa začne o 8:00 h svätou omšou v miestnom kostole a o 9:00 h v budove základnej školy. 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

 

TOPlist