Kalendárium

Poďakovanie (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov ďakuje p. Ing. Jurajovi Beňovi zo spoločnosti Giesecke and Devrient Slovakia s. r. o. Nitra za kancelársky nábytok, veľkú bielu magnetickú tabuľu a dva počítače. Vďaka patrí p. Ing. Milanovi Krigovskému ml., ktorý sprostredkoval dar pre našu školu . Srdečná vďaka za poskytnutú pomoc, pretože nám pomohli skultivovať priestory a deti aj my sa cítime oveľa príjemnejšie.

 

Boli sme na KUBE (Mgr. V. Ondrejka)

25. 10. 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka už tradične zúčastnili ďalšieho cyklu geografickej videoprodukcie v MsKš v Zlatých Moravciach. Mladí slovenskí cestovatelia žiakom predstavili pre nás vzdialenú krajinu – Kubu. Podelili sa o svoje zážitky i skúsenosti z krajiny ležiacej v ďalekom Karibiku. Žiaci videli kubánske mestá i vidiek. Spoznali nádherný podmorský svet i život jednoduchých obyvateľov Kuby. Autentické zábery ich možno prinútili zamyslieť sa nad životom.

 

Úcta k starším (Mgr.E.Škodová)

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „ Hovorme o jedle“. S tým sme spojili aj besiedku pri príležitosti mesiaca októbra – Mesiaca úcty k starším. Začala pani riaditeľka pekným privítaním a deti predviedli krátky program. Potom si staršia a mladšia generácia zmerali svoje vedomosti. Nakoniec spojili svoje sily a každá rodina vyrezávala tekvicu a vymýšľala krásnych ovocníčkov. Na záver sa robila ochutnávka tých najlepších jablčníkov. Víťazom bol každý. Všetci sa výborne bavili.

 

Exkurzia Martin (Mgr. S.Novická Valachová)

Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sa žiaci 2.stupňa našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili 18.10.2018 exkurzie v Martine. O 6:45 sme vyrazili spred školy a o 9:00 sme sa stretli s Mgr. Igorom Válekom, ktorý nás v Martine sprevádzal. Prvá zastávka bola pred budovou Matice slovenskej, v ktorej areáli sa nachádzajú busty významných predstaviteľov slovenského národného života. Následne sme prešli ďalšie budovy a pamiatky pripomínajúce vznik a vývoj slovenskej samostatnosti. Exkurziu sme ukončili v národnom cintoríne, kde sú pochovaní známi slovenskí národní dejatelia, spisovatelia a umelci. Domov sme sa vrátili v dobrej nálade o 14:00. Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Základná škola Skýcov Vás pozýva na Popoludnie so starými rodičmi, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok 18. októbra 2018 o 13.30 hod. v budove ZŠ. Plagát si môžete pozrieť TU.

ZOO Zlín (Mgr.M.Minárová)

Deti z dramatického krúžku, ktoré vystupovali v minuloročnom divadelnom predstavení Jánošík 007 sa spolu so žiakmi našej školy, ktorí mali záujem, dočkali dlhoočakávaného výletu – ZOO Zlín, ČR. Vyrazili sme 12.10.2018 ráno o 7:00 a o 10:00 sme už ,,mluvili“ česky J Okrem nádherného počasia a prekrásnej jesene na nás čakalo príjemné prostredie, skvelí a ochotní zamestnanci ZOO, množstvo atrakcií a spoznávanie mnohých kontinentov a jednotlivých krajín, podľa ktorých boli situované aj zvieratká, či obydlia ľudí a pod. Tu isto platí: ,,Radšej raz vidieť ako stokrát počuť.“ Dúfam, že si to užili tak žiaci ako aj dospelí !

Prevencia kriminality a drogových závislostí (Mgr.M.Minárová)

Dňa 3. 10. 2018 sme v našej škole privítali kpt. Mgr. Ivetu Matejovú spolu s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou, ktoré si zaostrili na našich žiakov a nasmerovali svoje prednášky na prevenciu kriminality a drogových závislostí. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli rozdelení na tri skupiny podľa vekuprimeranosti. Dúfame, že tieto prednášky zostanú len pri prevencii a že sa naši žiaci vyhnú sociálno-patologickým javom, ktoré by vo veľkej miere mohli nepriaznivo ovplyvniť ich budúcnosť. Taktiež veríme, že rodičia svojou výchovou a vplyvom vo výraznej miere prispejú k tomu, aby sa ich deti nepodieľali na takomto správaní a aby z nich vyrástli rozumní mladí ľudia. Za prednášky ešte raz veľmi pekne ďakujeme a snáď ,,padli na úrodnú pôdu“.

Riaditeľka ZŠ Skýcov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 29. októbra 2018 (pondelok) všetkým žiakom ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Európsky deň jazykov /Mgr. Jozef Benč/

Dňa 26. 09. 2018 sa v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach uskutočnil formou zábavných kvízov o Európe - „Európsky deň jazykov“. Našu školu opäť  reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová.  Viedli si výborne, hoci sa im nepodarilo získať jedno z prvých troch ocenení. Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Prvá pomoc - 21. september 2018 (PaedDr.M.Krigovská)

Riaditeľstvo ZŠ Skýcov ďakuje Mgr. Miroslave Černákovej zo Záchrannej zdravotnej služby za odborný výklad všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne modelové situácie s poskytovaním prvej pomoci, napr.: resuscitácia, ošetrenie rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu... Informácie ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci sú pre každého dôležité, pretože pomoc môže rozhodnúť o živote človeka. Týmto chceme docieliť, aby naši žiaci vedeli správne reagovať v životohrozujúcich situáciách.Fotografie si môžete pozrieť TU

 

ENO Tree Day 2018 (Mgr.J.Zvolenský)

V piatok 21.septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta.  Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 miliónov stromčekov. Som rád, že sme podporili tento výborný projekt. Všetci vieme a vidíme na zmene klímy, ako človek dokázal svojou činnosťou ničiť prírodu. Rúbeme stromy, pestujeme monokultúry, všade samé trávniky a tuje, v mestách len betón a žiadna zeleň  ..... Ak nezačneme aktívne pristupovať k ochrane nášho okolia , zničíme všetko živé . Každý podobný projekt je preto významný. Veľké poďakovanie patrí Ing. R. Dávidovi, ktorý deťom urobil krátku prednášku o význame stromov, ich ochrane a spôsobe pestovania a priniesol sadeničky stromčekov. Spolu s deťmi sme ich pri škole posadli päť  -  dve lipy malolisté, jedľu normandskú, dub červený a borovicu čiernu. Ďakujeme ! Fotografie si môžete pozrieť TU

Brána jazykov otvorená  (Mgr. Jozef Benč)

20. septembra 2018 sa už po piatykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka – Simona Solčianska a Henrich Ostatný a žiačka ôsmeho ročníka – Ema Bilošová. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 31 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme! Fotografie si môžete pozrieť TU

 

Slávnostné zahájenie školského roku

Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov do budúcnosti. Pre väčšinu z nás je tu všetko okolo v priestoroch našej školy dobré známe a už sa tešíme na krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí vstupujete do týchto krásne vyzdobených priestorov školy po prvýkrát. Verím, že tu nájdete nových priateľov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote. Veď škola je miestom, kde my učitelia a Vy, naši milí žiaci, tvoríme jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom nášho spolužitia. Učme deti obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať za vzdelaním krok za krokom“. No naučme ich aj vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, toleranciu, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel.

A vy milí naši žiaci, verte nám, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás najväčším ocenením našej nie vždy docenenej práce. Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie

 

                                                                                            PaedDr. Mariana Krigovská

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

 

TOPlist