Rada školy

Zloženie Rady školy

Mgr.Petra Lukáčová  - predseda Rady školy (zvolená za rodičov)

Mgr. Jozef BENČ (zvolený za pedagogických zamestnancov školy)

Eva ZBONKOVÁ  (zvolená za nepedagogických zamestnancov školy)

Ľubomír ČERNÁK (delegovaný  zriaďovateľom OcÚ Skýcov)

Jarmila MINÁROVÁ (delegovaná zriaďovateľom OcÚ Skýcov)

Andrea ŽIGOVÁ (zvolená za rodičov)

Milan Dávid (zvolený za rodičov)

kontakt na radu školy : radaskoly.skycov@azet.sk

Priamy link na zápisnice

TOPlist