Quizizz

Tieto testy sú funkčné do 10 .decembra . Veľa šťastia :)

Na stránke Quizizz.com/join napíš číslo testu , vymysli si meno a hraj:)

 

Biológia

Príprava na olympiádu (337980) - veľmi ťažký test na prípravu na biologický olympiádu. Treba poznať slovenské aj latinské názvy zvierat. V teste je 50 ťažkých otázok a slúži na prípravu B. Motošickej na olympiádu (autor J.Zvolenský)

Biológia quiz  (086921) - 6. ročník (autor Melinda Lukáčová )

Slovenský jazyk a literatúra

Ľ.Štúr (533288) - pre žiakov 8. ročníka (autor Ema Bilošová)

J. Smrek (936211) - pre žiakov 8. ročníka (autor Patrik Pauček a David Sebastian Pauček)

Matematika

Geometria (021992) -  pre 5. ročník (autor J.Zvolenský)

Telesá (214157)  pre 5. ročník (autor J.Zvolenský)

Rímske čísla (762011) pre 5. ročník (autor J.Zvolenský)

Deliteľnosť (228274) - pre 6. ročník (autor J.Zvolenský)

Zlomky (308256) - pre 7. ročník (autor J.Zvolenský)

Fyzika

Optika (793140) - 8.ročník (autor J.Zvolenský)

Dejepis

Francúzska revolúcia (169971) -8. ročník (autor J.Zvolenský)

Rusko, Taliansko, Nemecko, USA (374298) -8.ročník (autor J.Zvolenský)

Dejepisný quiz (483128) - 6 ročník (autor Maroš Motošický)

Dejepisný quiz  (391196) - 6 ročník (autor Jakub Dávid)

Dejepisný quiz  (3717409) - 6. ročník (autor Sebastián Lukáč)

Dejepisný quiz  (755113) - 6. ročník (autor Melinda Lukáčová )

 

Zábavka :)
Zábavný test (391379) -(autor J.Zvolenský)

 

TOPlist