Otestuj sa !

V tejto super sekcií si môžeš vyskúšať svoje vedomosti z rôznych predmetov. Počas troch rokov sme s mnohými žiakmi a p.učiteľkou M. Minárovou vytvorili testy,doplňovačky, milionára, pexeso, hádanky, pripraďovačky s rôznou náročnosťou. Ak sa chceš k nám pridať, budeme len radi :)

                     

                                                                                                                                      J.Zvolenský

Suťaž ZEMEZNALEC klikni SEM

   Pre pozorných čitateľov - priamy link

 

    PYTAGORIÁDY  - priamy link

      Veľké množstvo testov. Výborný spôsob domácej prípravy na matematickú súťaž

 

    Matematika - priamy link

     Desiatky testov, príkladov, hádanie aj milionár :)

 

 

 

    Dejepis - priamy link

    Milionár, tajničky, osemsmerovky

  Prirodoveda a biológia - priamy link

   Obrázkové testy, priradovačky, párovačky, milionár

 

  Geografia - priamy link

  Slepé mapy, priraďovačky,tajničky aj milionár

 

  Nemecký jazyk - priamy link

    Množstvo testov, doplňovačiek,priraďovačiek a tajničiek :)


  Anglický jazyk  - priamy link

    Pexeso, priraďovačka a milionár

TOPlist